Leadership Capability

Leadership Capability

Image

คือ การสามารถ apply skill ในการเป็นผู้นำ 

True leaders don’t create followers…,

They create more leader.

ความท้าทายทำให้เข้มแข็ง ทำให้มีการพัฒนาได้

competency Vs capability

competency สมรรถนะ

capability ศักยภาพ ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นความชำนาญ หรือประสบการณ์ แต่เป็น ธรรมชาติ และตัวตนของเรา

Image

คนส่วนใหญ่ใช้ความเคยชินในการบริหาร แต่อันที่จริง ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจึงลงมือทำ จึงไม่ได้ทำให้ capability เพิ่มขึ้น 

 1. ศักยภาพในการเรียนรู้ To learn
 2. ศักยภาพในการคิด  to think
 3. ศักยภาพในการต่อเรื่อง To relate
 4. ศักยภาพในการปฏิบัติ to execute

To learn

วิ่งเข้าหา อย่านั่งคอย 

 • ปรับความเข้าใจว่าการเรียนรู้คืออะไร 
 • มีความกระหายที่จะเรียนรู้ 
 • training ไม่ใช้คำตอบ 
 • learen unlearn relearn
 • relearn  ไม่มีอะไรหยุดนิ่ง 
 • learning เป็น ทักษะที่ใช้ในการพัฒนาตัวเอง

การเรียนรู้

learn – ขวนขวายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ทำธุรกิจหยุดเรียนรู้ไม่ได้

unlearn เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนแปลงความคิด ตัวอย่างเช่น Gen- Y

relearn รับสิ่งใหม่ ๆเข้ามาทดแทน โดยใช้ practicing 

อย่าคิดด้วยกรอบความคิดเดิม ๆ เป็นเจ้านายไม่ใช่เจ้าชีวิตของเขา 

Development plan 

move out of your comfort zone เริ่มยอมทำอะไรที่ไม่คุ้นเคย 

you can only grow if you are willing to feel awkward

To think

ก่อนที่จะคิดนอกก่อน ต้องมี Thinking skills ซึ่งไม่ใช่ creative idea 

 • ช่างสังเกต 
 • มองปัญหาขาด
 • ตีโจทย์ถูกต้อง ก่อนลงมือแก้ไข
 • ความสามารถในการปรับตัว คือการยอมรับความจริงที่เปลี่ยนไป
 • สามารถคิดได้หลาย ๆ วิธี หลายมิติ
 • ชอบความยาก  ท้าทาย ถ้าไม่ยากก็ไม่คิด 
 • ความคิดต้องมีผลลัพธ์ ไม่ใช่คิดไปเรื่อย ๆ ไร้จุดมุ่งหมาย

คิดให้ลึกกว่ารู้สึก สัมผัสให้ลึกกว่าสิ่งที่ตาเห็น See the unseen, Hear the unheard                           รู้จักอ่าน leading indicator เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มีผลกระทบเกิดขึ้น predict futureได้

อย่าเป็นคนให้คำถาม จงหมั่นตั้งคำถาม –> จึงจะเป็นคนที่รู้เยอะได้ ถามเพื่อเป็นข้อมูล

To relate 

เชื่อมโยงเข้าสู่จุดศูนย์กลาง นำสิ่งที่คิดที่เรียนรู้เข้ามาประยุกต์กับตัวเอง 

 • sense of belonging & take ownership 
 • ความสามารถในการรับรู้ และ ตั้งใจรับฟัง เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเอง
 • ความสามารถอยู่ได้อย่างลงตัว Fit in

Image

To Act 

มุ่งมั่น อึก อดทน กัดไม่ปล่อย

 • ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน 
 • ทำอะไรต้องเสร็จสมบูรณ์ 100% – ความสมบูรณ์แบบ
 • ทำงานอย่างเป็นระบบ 

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s