Drive Culture

drive to unlocked the impossibility

Image

 

 

เมื่อความคิดคุณเปลี่ยน ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยน 

ลองเปลี่ยนความคิดมาเชื่อว่าคุณสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Image

สิ่งที่ต้องฝึก คือ การพูดการสื่อสารแบบผู้นำ คือ พูดให้ชัดเจน ว่าต้องการอะไร อย่างไร เมื่อไร 

If you don’t take good care of your customers, somebody will.

Drive Culture

1.งานคือภาระกิจ และ พันธกิจ 

What you do is your legacy?

If you want to do something, do things that matter 

To do great work, we need to feel that we’re making a difference 

ลองคิดดูว่า ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เรามีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรม ลองเขียนบันทึกเอาไว้ 

ใช้สมองในการวิเคราะห์ปัญหาและความทุกข์อย่าใช้อารมร์

ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญ  ฉะนั้นจงเข้าใจ และใช้ชีวิตให้เต็มประสิทธิภาพ

คนมีสามประเภท 1. เรียนประวัติศาสตร์ 2. เป็นส่วนนึงในประวัติศาสตร์ 3.สร้างประวัติศาสตร์ 

2.กำหนดเป้าหมาย

ดูว่าอะไร เป็น important , priority 

เขียน  specific deadline  ให้เป็นนิสัย 

ให้มี milestone : keep momentum and motivation create accomplishment or small victory along the way 

3.ปัญหาของเราไม่ใช่ของใคร 

Solve our own problem, we know exactly what the answer is…. 

we learn from our mistake and grow from our misfortune จงเติบโตจากความผิดพลาด อย่าลืมเป้าหมาย 

Precise direction lead to precise result.

you make decision, you make progress.

4. คนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ  เรากำลังจะเลือกคนที่มาสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

จงคัดเลือกพนักงานด้วยตัวเอง  ถ้ามีคนส่งมาจำเป็นต้องรับ ต้องคุยให้รู้เรื่อง

5.การแข่งขันคือพลัง

Pay attention to your enemies รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

marketing is not a one event, it is a sum of everything we do.

 

จบภาคเช้าในการเรียนรู้จาก คุณปัทมวลัย รัตนพล 

ขอขอบคุณที่มาให้ความรู้ในวันนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s