StrengthsFinder แบบทดสอบเพื่อรู้จุดแข็งของตนเอง

คลาสเรียนวันนี้เป็นเรื่องของ strengthsFinder
ถ้าอยากจะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มที่
ลองมาใช้ เครื่องมือ StrengthsFinder เพื่อประเมินจุดแข็ง ของตัวเองและทีม

book

อาจารย์ที่มาสอน คืออาจารย์ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Executive coach
เน้นในเรื่อง high impact presentation ซึ่งได้รวบรวมประสบการณ์ในหนังสือ “นำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ”

บทนำ

มีวิจัยของ Gullup ทำวิจัยในคน 1.7 ล้านคน ในที่ทำงานคุณได้ทำในสิ่งที่ถนัดที่สุดทุกวันหรือไม่ มีเพียง 20%
เป็นที่น่าสนใจว่าถ้าคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดมากขึ้น น่าจะทำให้องค์กรดีขึ้น

ถ้าเราทำให้ทุกคนรู้จุดแข็งของตัวเองและทีม จะทำให้การทำงานร่วมกันดีขึ้น

ลองนึกดูว่า หัวหน้าที่เก่งเรื่องคน ที่เราคิดถึงคือใคร และเพราะอะไรถึงเลือกคนนี้

ลักษณะของผู้นำที่เก่งเรื่องคน
เข้าใจถึงความต่าง
มีทักษะการฟังที่ดี
เลือกใช้คนได้เหมาะกับงาน Put the right man to the right job
มีวิสัยทัศน์
เป็นคนดี

แนวคิดเรื่องจุดแข็ง

องค์กรส่วนใหญ่คิดว่า
1.ทุกคนเป็นเลิศได้ทุกเรื่องถ้าสามารถเรียนรู้
2. องค์กรจัดการจุดอ่อนแล้วภาพรวมองค์กรจะดีขึ้น

แต่…. องค์กรที่สำเร็จ จะ เห็นว่า แต่ละคนมีจุดแข็งที่ต่างกัน ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งให้เต็มที่
เพราะ… พรสวรรค์แต่ละคนยั่งยืนและพิเศษเฉพาะตัว ควรมุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งที่เยี่ยมที่สุดของผู้นั้น

ถ้าลูกได้ผลสอบ 3 วิชาเป็น A C F คุณจะให้ความสนใจที่วิชาไหน
คนส่วนใหญ่คงให้ความสำคัญกับเกรดที่ได้คะแนนน้อย แต่ถ้าเราลองคุยกับลูกถึงเกรด A ชื่นชม และลองพยายามถามถึงวิธีการที่ทำให้ได้ A เพื่อนำไปปรับใช้กับวิชาอื่น ๆ

เด็กหัดอ่านเร็ว มาสอนการอ่านเร็ว ในสองกลุ่มคือ กลุ่มที่อ่านได้ 90 คำ/นาที กับ 350 คำ/นาทีมาฝึกอ่านเร็ว
ผลปรากฏว่าเด็กที่อ่านได้น้อย 90 คำ/นาที สามารถอ่านได้เพิ่มขึ้นเพียง 150 คำ/นาที
เทียบกับกลุ่มเด็กที่อ่านได้ 350 คำ/นาที หลังจากฝึกวิธีอ่านเร็ว สามารถอ่านได้มากถึง 2900 คำ/นาที

ให้สนใจจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน

จุดแข็งที่สูญเปล่า = นาฬิกาแดดที่ตั้งอยู่ในร่ม; เบนจามิน แฟรงคลิน

จุดแข็งในด้านใด คือการทำสิ่งใดได้แทบสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ
ต้องประกอบด้วย

จุดแข็ง = ทักษะ + ความรู้ + พรสวรรค์

ทักษะ skill are the steps of an activity
ความรู้ knowledge consists of the fact and lessons learned
พรสวรรค์ talent แบบแผนของความคิด ความรู้สึกหรือพฤตืกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ในการจัดพรสวรรค์ แบ่งเป็น 34 ลักษณะ
ถ้าเรามีการจัดลำดับ 5 ลำดับ ของคุณสมบัตินี้ จะมีคนที่มีคุณสมบิติตามลำดับเหมือนกันกับเรา 1 ใน 33,000,000 คน

เดี๋ยวไว้ตอนต่อไป จะลองเล่าถึง ลักษณะทั้ง 34 อย่าง และจะเล่าผลการทดสอบของหมอหมีให้ฟังดูนะครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s